letterhead image

hjärnspöket


el autor Detta är en av en serie artiklar skrivna av Larry Reborn Forsgren, ansvarig för kliniken Pies y Bienestar, (fötter och välmående) i Nerja Spanien. Artiklarna behandlar fotbäddar, fötternas problem, kroppslig hälsa generellt, och det senaste inom medicinsk forskning, utifrån synvinkeln att hela organismen och den egna situationen har en avgörande betydelse för den personliga hälsan. I detta har även fötterna en viktig roll för hälsa och rörlighet.
Förebyggande är bästa botemedlet och det finns alltid något man kan göra.

Hjärnspöket som blev en guldkalv


 • Ingenting är längre som förut, - eller tvärtom?

 • Den här artikeln skrevs av mig och Maria Forsgren för 15 år sedan när Socialstyrelsen försökte definiera "State of the Art" när det gällde behandling av barn med koncentrationssvårigheter, det som kallas ADHD. Socialstyrelsen kom ut med en omfattande skrift som innehöll 160 sidor med referenser om varför man bör ge Amfetamin (Ritalin), till dessa barn som man uppskattades uppgå till 120000 vid den tidpunkten. Ingen av referenser tog upp några egentliga farhågor angående behandlingen. Vår skrift nämndes inte och Maria, som arbetade på Socialstyrelsen när vi skrev debattskriften, blev inte speciellt populär för inlägget i debatten.

  När en förfrågan om skriften dök upp igen, nu 10 år senare, läste jag om den och märkte att förordet är lika aktuellt som förut så jag publicerar det här. För den som är intresserad finns det en länk i slutet av artikel för att ladda ner hela skriften i PDF-format.


  Förord

  Som de flesta samhällen runt omkring oss är dagens svenska samhälle i ständig förändring.


  Vi har framför oss en tid då befolkningen blir allt äldre och då det kommer att vara allt färre som skall klara att betala för de samhälleliga tjänster som behövs.


  Arbetslöshet och integrations- och invandrarproblem sopas under mattan och förblir olösta samtidigt som samhället blir alltmer globalt och mångkulturellt.


  Våldsbrottslighet och annan brottslighet ökar stadigt.


  Skolsystemet är i gungning och leder till en ökad utslagning och utanförskap.


  Narkotikaproblem och ungdomsfylleri går allt längre ned i åldrarna. Rökningen ökar bland unga outbildade kvinnor.


  Vårdpersonal blir utbränd och polisresurserna räcker inte till för att garantera medborgarnas säkerhet på en acceptabel nivå vilket leder till att allt fler medborgargarden tar saken i egna händer.


  Privata sjukförsäkringar erbjuder sig att ta vid där inte samhället räcker till.


  Svartjobb och skattefusk är på väg att bli allmänt accepterat och politikerförakt är ett etablerat fenomen.


  Det är mot bakgrund av denna ganska mörka bild av vart vi är på väg som man måste se ökningen av diagnosen AD/HD bland barn och ungdomar. Inte som en bortförklaring att det är samhällets fel att bilden ser ut som den gör utan för att man måste försäkra sig om att problemen belyses med en helhetssyn.


  AD/HD handlar först och främst om avvikande och oacceptabelt beteende som vi inte vet orsaken till. Vi kan anse att problemens orsak är hereditär eller att den är förvärvad, att den beror på sociala orsaker eller miljöorsaker. Oavsett vad orsaken är så uppmärksammar vi problemen som symptom, inte som diagnosticerad sjukdom. Dessa symptom kan finnas i flera nivåer, symptom på individnivå, symptom på familjenivå, samhällsnivå o s v. Det är viktigt att vi ser helheten och hanterar problemen på alla nivåer som behöver adresseras för att man skall uppnå fungerande lösningar. Det blir ohållbart och ibland kanske rent av absurt att medicinera bort symptom på individnivå för att de behandlade individerna skall kunna tillgodogöra sig undervisningen i en skola som i sig är behäftad med allvarliga strukturella och pedagogiska brister som bidrar till de problem man vill medicinera bort.


  Naturligtvis måste man tillgodose individens behov av vård såväl i ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. Ändå måste man alltid ha de större sambanden för ögonen om inte alla resurser skall absorberas av arbetet med effekterna under tiden som orsakerna lämnas därhän.


  Detta kan illustreras med en maskin som fungerat väl i många år men där nästan samtliga delar blivit utslitna så att maskinen är i behov av omfattande renovering. Det enda rätta i det läget är att genomföra en sådan omfattande renovering eller att byta ut maskinen. Gör man inte det kommer man att ständigt råka ut för driftsavbrott på grund av att enskilda delar går sönder hela tiden. Var och en som ägt en gammal bil vet att det är så.


  Vårt nuvarande samhälle kan ses som en sådan gammal maskin. Det byggdes upp av entusiaster som hade en vision av att bygga något bra för framtiden och ett ganska väl fungerande välfärdssamhälle blev resultatet. Nu är välfärdsmaskineriet i behov av mer än småreparationer här och där och vi måste se till att barnen och ungdomarna som skall reparera och bygga vidare på samhällsmaskineriet är rustade med det de behöver för att lyckas.


  I detta perspektiv är AD/HD symptom inte bara på individnivå. Bristerna i skolan är andra symptom som i sin tur leder till symptom. Det ökande våldet och utslagningen är andra symptom och så vidare. Om man bara ägnar sig åt att katalogisera avvikande beteenden kommer man slutligen att stå där med en mycket omfattande provkarta på ”neuropsykiatriska störningar” som också de, precis som AD/HD endast kan ges hypotetiska förklaringar och måste behandlas med en ”lämplig” drog. För stunden kan detta verka som det samhällsekonomiskt billigaste alternativet. Detta är samma filosofi som en drogmissbrukare lever efter, stundens förlösning. Sluträkningen kommer sedan såväl för drogmissbrukaren som för samhället. För narkomanen är det kroppens och själens sönderfall och för samhället är det solidaritetens och demokratins sönderfall.


  Länk till nedladdning av hela skriften i PDF-format:
  Hjärnspöket som blev en guldkalv  Du är välkommen till att höra av dig till Pies y Bienestar med frågor, eller att besöka oss i Nerja, Spanien på Calle Pintada 73. Ring telefon +34 722 188 811 om du vill beställa tid.  Förebyggande är bästa botemedlet.


  Prenumerera på bloggen
  Namn:
  E-post:
  Kommentar  Pies y Bienestar, är ombud för hålfotsinlägg från Balkefors Support i Sverige.
  Personligt anpassade fotbäddar som lindrar, korrigerar och förbättrar fotproblem samt problem med hållning och gång.
  www.piesybienestar.com

  Observera: Artiklarna i bloggen är skrivna enbart i syfte att informera och utan syfte att behandla någon som helst sjukdom eller hälsotillstånd. De påståenden, observationer och rekommendationer som finns i artiklarna är inte avsedda för att ersätta föreskrifter från läkare. Det är viktigt att alltid konsultera läkare och att se till att vara välinformerad om risker innan man påbörjar vilket som helst dietprogram, tränngsprogram eller annat program som är inriktat på att förbättra hälsan. Man bör aldrig upphöra med att ta mediciner eller att ändra doseringen av receptbelagda mediciner. Inte heller bör man påbörja medicinering med naturmedel eller kosttillskott utan att först konsultera med sin läkare. Detta gäller speciellt personer som lider av Diabetes eller andra sjukdomstillstånd som är beroende av korrekt medicinering. Nyckelorden i detta är medvetenhet, kunskap och personligt ansvar.